Binary Trading Glossary

Als je net begint met binary options trading loop je tegen een enorme hoeveelheid woorden en terminologie aan die je waarschijnlijk lang niet altijd iets zeggen. Maar om succesvol te kunnen handelen in binary options is het natuurlijk wel van belang dat je ze allemaal kent. Al was het maar omdat je anders waarschijnlijk mooie kansen laat liggen!
We hebben een glossary voor je samengesteld van de meest voorkomende termen, zodat je binnen no time met de juiste kennis kunt beginnen. Alles wat je hieronder tegenkomt dekt in één keer het volledige speelveld van de grote binary options trading platformen.

Asset
Het ‘instrument’ waar de trade op is gebaseerd. Binary options worden verhandeld op basis van aandelen, commodities (zoals goud en olie bijvoorbeeld), currency pairs (EUR/USD bijvoorbeeld) en indexen.
At The Money
Hiermee wordt een binary option beschreven waarvan de prijs op moment dat de trade is verlopen gelijk is aan de strike price (prijs op het moment dat de trade geplaatst werd). Er is in dit geval geen winst of verlies voor de trader.
Broker
Binary Options brokers zijn de ‘makelaars’ met trading platformen waar je op handelt. Voordat je kunt beginnen met online binary options trading, moet je je eerst registreren bij een broker en een account openen.
Call Option
Dit is een binary option type die winstgevend is als de prijs van de onderliggende asset boven de strike price uitkomt op moment dat de trade verlopen is. Hier gok je er dus op dat de prijs gaat stijgen.
Charting
De techniek waarbij je de prijs van een option in een grafiek weergeeft over een bepaalde periode. Je verbindt meerdere aangesloten moment in deze periode aan elkaar en ziet zo het totaalverloop van de prijsbeweging. Deze tool wordt vaak gebruikt bij technische analyses.
Commodities
Handelswaar die ofwel verbouwd wordt (suiker en koffie bijvoorbeeld), of gedolven (goud en olie bijvoorbeeld).
Currency Pair
Een FOREX ratio die bepaald wordt door de waarde van één valuta af te zetten tegen de andere. De Euro en US Dollar zijn bijvoorbeeld een currency pair (EUR/USD). De prijs van de binary option verandert als de wisselkoers tussen beide valuta stijgt of daalt.
EMA’s / Estimated Moving Averages
Indicatoren die je kunt gebruiken om gemiddelde verschuiving te zien van prijsveranderingen van een onderliggend asset.
Expiry Time / Expiration
Het moment waarop de binary option afloopt. De prijs van de asset op moment van expiration wordt vergeleken met de strike price om te bepalen of the trade in the money is, out of the money of at the money. Elke binary option heeft een vooraf bepaalde expiry time.
Fibonacci Retracements
Fibs of ‘fib lijnen’ worden gecreëerd door hele specifieke punten te meten in een prijsfluctuatie. Ze worden gebruikt als indicator om in te kunnen schatten wat de prijs in de toekomst gaat doen.
Fundamental Analysis
Een analysemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van macro-economische en micro-economische data om de toekomste prijs van een asset te kunnen voorspellen. Macro-economische factoren zijn bijvoorbeeld rentetarieven, werkloosheidcijfers en inflatie. Micro-economische factoren hebben invloed op vraag en aanbod.
In The Money
Een binary option die winstgevend is voor de handelaar. Een call optie is in the money als de prijs van de onderliggende asset op moment van expiration hoger is dan de strike price (de prijs op moment dat de trade geplaatst werd). Een put optie is in the money als prijs na expiry time juist lager is dan de strike price.
Index / Indices
De index of indexen. Samengesteld op basis van meerdere aandelen. De waarde van de index is een reflectie van de individuele prijzen van de aandelen (of commodities bijvoorbeeld). Voorbeelden zijn de Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 en Nikkei 225.
Market Price (van onderliggend asset)
De huidige marktprijs van de onderliggende asset van een binary option.
Touch / No Touch Binary Option
Een binary option waarbij de handelaar voorspelt of de asset prijs een bepaalde target price raakt voor de expiry time afloopt. Een touch binary option (ook wel one touch option genoemd) is in the money als de asset prijs deze target price haalt, zelfs als de prijs daarna weer eronder zou zakken. Een no touch binary option is in the money als de asset prijs de target price niet haalt.
Out Of The Money
Een binary option die verlies oplevert voor de handelaar. Een call option is out of the money als de prijs van de onderliggende asset na expiry time lager is dan de strike price. Een put option is out of the money als de asset prijs bij expiration juist hoger is dan de strike price.
Platform
Het trading platform van binary options brokers waarop individuele traders hun trades kunnen maken. Hoewel de meeste grote platformen in de regel hetzelfde zijn, zijn ze allemaal uitgerust met unieke features. Uiteraard afhankelijk van de broker die erachter zit.
Put Option
Een binary option die winstgeven is op het moment dat de prijs van de onderliggende asset onder de strike price uitkomt na afloop van de expiry time.
Range Option (Boundary Option)
Een binary options waarbij de trader voorspelt of de prijs van de onderliggende asset binnen een bepaalde prijs range valt, of juist erbuiten.
Strike Price
De prijs van de onderliggende asset op moment dat de trade geplaatst wordt.
Technical Analysis
Een analyse methode waarbij gebruik wordt gemaakt van eerdere marktdata om trends te kunnen identificeren en de toekomstige prijs van een onderliggend asset te kunnen voorspellen. Indicatoren zoals trading volume (hoeveelheid trades) en prijs worden in een grafiek weergegeven om waarschijnlijke prijsfluctuaties te kunnen inschatten.
Trading Minimum
Het minimum bedrag dat vereist is om een binary option trade te kunnen maken. Dit bedrag verschilt per broker.

En daarmee zijn we aan het eind van de glossary! Uiteraard hoef je niet alles wat hier staat exact uit je hoofd te kennen. Van belang is dat je van alles genoeg weet en op het moment dat je toch nog een specifiekere details nodig hebt, raadpleeg je gewoon deze pagina nog een keer.